PRVA POSTNA NEDELJA 10. 3. 2019

Prva postna nedelja (leto C)

1. berilo

Odrešeni izpovedujejo vero

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 26,4-10)

Mojzes je rekel ljudstvu: »Duhovnik naj vzame koš iz tvojih rok in ga postavi pred oltar Gospoda, tvojega Boga. Potem spregovôri in reci pred Gospodom, svojim Bogom: ›Moj oče je bil blodeč Aramějec. Šel je v Egipt in je tam z malo ljudmi služil kot tujec. Tam pa je nastal iz njega velik, močan in številen narod. Toda Egipčani so hudo ravnali z nami, stiskali so nas in nam nalagali težko tlako. In vpili smo h Gospodu, Bogu naših očetov, in Gospod je slišal naš glas in videl našo bedo, težavo in stisko. Gospod nas je izpeljal iz Egipta z močno roko in z iztegnjenim laktom, z veliko strahoto, z znamenji in s čudeži. Pripeljal nas je v ta kraj in nam dal to deželo, v kateri se cedita mleko in med. In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje, ki si mi jo dal, Gospod.‹ Tako postavi koš pred Gospoda, svojega Boga, in se priklôni pred Gospodom, svojim Bogom!«

2. berilo

Vero je treba izpovedati

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 10,8-13)

Bratje in sestre, kaj pravi Sveto pismo? Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu; namreč beseda vere, ki jo oznanjamo. Če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obúdil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, zato smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, zato smo deležni odrešenja. Saj pravi Pismo: ›Kdor koli vanj veruje, ne bo osramočen.‹ Ni namreč razločka med Judom in Grkom, kajti isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo. In res: ›Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.‹

Evangelij

Jezus zavrne skušnjavca

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,1-13)

Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.«

Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«

Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo, in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadéneš ob kamen.« Jezus mu je odgovóril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«

Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj časa umaknil od njega.

 

PRVA POSTNA NEDELJA      10. 3. 2019

Godovi ta teden: v torek Gregorjevo, v četrtek  Matilda, kraljica, v petek Ludovika de Marillac, redovnica, nedelja je druga postna ali papeška – obletnica izvolitve papeža Frančiška.

Svete maše med tednom bodo vse zvečer ob 18. uri razen ponedeljka, ko bo že zjutraj ob 6,30.

V petek zvečer po maši bo izpostavljeno Najsvetejše in molitev križevega pota. V soboto po maši bo  prav tako izpostavljeno Najsvetejše za skupno in osebno molitev.

Naslednjo nedeljo bo ponovno družinska maša ob 10. uri. Povabljeni, da sodelujete s prepevanjem in dobro voljo, da k maši prinesete dobre misli za postni čas in se po njej zadržite na klepetu v prostorih pod cerkvijo. V kolikor boste v  soboto gospodinje imele kaj volje in časa, bomo v nedeljo vsi zbrani veseli kakšnega koščka peciva.

Bog povrni za marčevsko darovanje! Aprilsko darovanje bo na Veliko noč pri obeh mašah. V prvem planu je dokončna ureditev spodnjih prostorov in zakristije ob pripravi na 50 letnico posvetitve župnijske cerkve.

V torek vabljeni sodelavci/ke karitas na postno romanje na Kurešček. Odhod izpred župnišča pri Sv. Duhu bo ob 9.00 uri. Ob 10.00 uri bo sv. maša, po maši  češčenje, ki ga bo vodil stalni diakon Imre Jerebic. Sledilo bo skupno kosilo. Zaradi prevoza in kosila prosi župnik Franci Alič za čim prejšnjo prijavo.

Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane in Muzejsko društvo Škofja Loka vas vabita na predavanje o poljanskemu rojaku dr. Maksu Miklavčiču,
Predavanje bo v torek, dne 12.3.2019 ob 19:00, v dvorani Kulturnega doma v Poljanah.

V soboto bo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani od 8,30 do 18h potekalo vseslovensko srečanje očetov, mož in sinov z naslovom Srečen in uspešen?

V postu za eno uro na dan odložimo svoje elektronske naprave. Ena ura je lahko zelo malo, a naredila bo veliko spremembo. Postno akcijo »40 ur brez telefona« organizirajo Škofijski odbor za mlade Koper, Škofijska gimnazija Vipava in Zavod Katoliška mladina.

 

SVETE MAŠE

PO 11.  3.  6,30:         Za zdravje po namenu

TO 12.  3. 18,00: ++ Starši in brat Krmelj

SR 13.  3. 18,00:    + Majda Mrak, obl.  

ČE 14. 3. 18,00:    + Frančiška Železnik 

PE 15.  3. 18,00:     + Frančiška Ržek, obl. 

SO 16. 3. 18,00: ++ Starši Frlan 

NE 17. 3. 7,00:       Za župljane

                10,00:++ Starši Platiša in Petra Dolenec