Novice in oznanila

Papeška nedelja – obletnica izvolitve papeža Frančiška

 

1. berilo

Bog sklene zavezo z Abrahamom

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 15,5-12.17-18)

Tiste dni je Bog popeljal Abrama na plano in mu rekel: »Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti!« Potem mu je rekel: »Tako bo s tvojim potomstvom. « Veroval je Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost. Rekel mu je: »Jaz sem Gospod, ki sem te izpeljal iz Ura Kaldejcev, da bi ti dal to deželo v posest.« Abraham je rekel: »Gospod Bog, po čem bom spoznal, da jo dobim v posest?« Pa mu je rekel: »Vzemi zame triletno telico, triletno kozo, triletnega kozla, grlico in mladega goloba!« Vzel je torej zanj vse te živali, jih razpolôvil in položil vsako polovico nasproti drugi, le ptic ni razpolovil. Ptice roparice so se spuščale na trupla, Abram pa jih je odganjal. Ko se je sonce nagibalo k zatônu, je Abrama obšel trden spanec in glej, polastila se ga je groza in gost mrak je padel nanj. Sonce je zašlo in legel je mrak. In glej, lonec za ogenj, iz katerega se je kadilo, in plameneča bakla sta se premikala med kosi živali. Tisti dan je Gospod sklenil z Abramom zavezo in rekel: »Tvojemu potomstvu dajem to deželo od Egiptovske reke do vélike reke, reke Évfrata.«

Psalm 27

Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

Ps 27,1.7-9.13-14

Gospod je moja luč in moja rešitev,

koga bi se moral bati?

Gospod je varuh mojega življenja,

pred kom bi moral trepetati?

Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim te kličem,

izkaži mi milost in mi odgovôri!

O tebi govorí moje srce: »Išči njegovo obličje!«

Tvoje obličje, Gospod, hočem najti.

Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

Ne skrivaj svojega obličja pred mano!

Ne zavračaj v jezi svojega služabnika!

Moja pomoč si bil, nikar me ne zavrzi

in ne zapusti me, Bog moje rešitve.

Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo,

da jo bom užival v deželi živih.

Upaj v Gospoda, bodi pogumen,

tvoje srce naj se okrepi, upaj v Gospoda.

Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

2. berilo

Kristus bo tudi nas poveličal

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom (Flp 3,17-4,1)

Vsi skupaj me začnite posnemati, bratje, in ozirajte se po tistih, ki živijo po zgledu, kakršnega imate v nas. Mnogi namreč živijo – večkrat sem vam jih že omenil, zdaj pa jih omenjam jokaje – kot sovražniki Kristusovega križa. Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh, njihova slava je v njihovi sramoti, premišljujejo zemeljske stvari. Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo narédil podobno telesu svojega veličastva. Zato, moji ljubi in tako zaželeni bratje, moje veselje in moj venec, stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, ljubi.

Evangelij

Jezus se med molitvijo spremeni

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,28-36)

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro môlit. Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spreménil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem odhôdu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in druga dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in oba moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj govorí. Medtem ko je to govóril, pa se je narédil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte! « In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli.

OZNANILA:

Godovi ta teden: jutri Ciril Jeruzalemski, škof, cerkveni učitelj, v torek slovesni praznik sv. Jožefa, Jezusovega rednika, v petek Lea, spokornica, nedelja je 3. postna.

V torek, na praznik, bosta dve sv. maši: zjutraj ob 8,15 (prej je verouk) in zvečer ob 18. uri. Ostale dneve bo sv. maša ob  18h, razen srede, ko bo drugje.

V petek zvečer po maši bo izpostavljeno Najsvetejše in molitev križevega pota. V soboto po maši bo molitev pred Najsvetejšim.

Otroci imajo verouk po urniku, tudi v torek.

Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovim oznanjenjem (25. marca) v Cerkvi na Slovenskem obhajamo Teden družine. Lani so bili v središču zakonci, letos pa družine z majhnimi otroki, katerim je namenjeno prav letošnje pastoralno leto. Zavod Pridi.com je izdal nekaj preprostih spodbud pod naslovom Majhni korakiVsaka pot v veri se namreč začenja z majhnimi koraki. Prav je, da znamo mladim družinam približati, kateri so ti majhni koraki, ki jih lahko naredijo sami. Pomembno pa je tudi za vse ostale, ki že »hodijo v veri«, da pokažejo razumevanje za te prve korake in jim stojijo ob strani kot starejši bratje in sestre v Kristusu.

Otroke, za katere želite, da bodo krščeni zadnjo nedeljo v marcu, priglasite ta teden.

V imenu misijonske pisarne se zahvaljujem vsem, ki ste podarili svoja »odslužena«, a še uporabna očala za ljudi v misijonih.

Staršem priporočam obisk predavanja p. Branka Cestnika, ki ga bo imel v torek, 19. marca, ob 20. uri v kapeli župnišča v Žireh. Naslov predavanja je »Ali je sedanja generacija mladine prva, ki je neverna?«

Krajevna knjižnica Gorenja vas vabi v četrtek, 21. marca ob 19. uri v goste alpinista Damjana Slabeta, ki nam bo predstavil svojo turnosmučarsko avanturo po grškem otoku Kreta.

SVETE MAŠE

PO 18.  3. 18,00:     + Jože Božnar

TO 19.  3. 8,15:     + Jože Miklavčič

                 18,00:     + Jože Debeljak

SR 20.  3. Drugje:        Po namenu

ČE 21.  3. 18,00:      + Terezija Košir, obl.                        

PE 22.  3. 18,00:      + Angela Rupar, Dolinska

SO 23.  3. 18,00:    ++ Martenkovi

NE 24. 3. 7,00:          Za župljane

                10,00:      + Milan Dolenec, ob 90. letnici 

Prva postna nedelja (leto C)

1. berilo

Odrešeni izpovedujejo vero

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 26,4-10)

Mojzes je rekel ljudstvu: »Duhovnik naj vzame koš iz tvojih rok in ga postavi pred oltar Gospoda, tvojega Boga. Potem spregovôri in reci pred Gospodom, svojim Bogom: ›Moj oče je bil blodeč Aramějec. Šel je v Egipt in je tam z malo ljudmi služil kot tujec. Tam pa je nastal iz njega velik, močan in številen narod. Toda Egipčani so hudo ravnali z nami, stiskali so nas in nam nalagali težko tlako. In vpili smo h Gospodu, Bogu naših očetov, in Gospod je slišal naš glas in videl našo bedo, težavo in stisko. Gospod nas je izpeljal iz Egipta z močno roko in z iztegnjenim laktom, z veliko strahoto, z znamenji in s čudeži. Pripeljal nas je v ta kraj in nam dal to deželo, v kateri se cedita mleko in med. In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje, ki si mi jo dal, Gospod.‹ Tako postavi koš pred Gospoda, svojega Boga, in se priklôni pred Gospodom, svojim Bogom!«

2. berilo

Vero je treba izpovedati

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 10,8-13)

Bratje in sestre, kaj pravi Sveto pismo? Blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu; namreč beseda vere, ki jo oznanjamo. Če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obúdil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, zato smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, zato smo deležni odrešenja. Saj pravi Pismo: ›Kdor koli vanj veruje, ne bo osramočen.‹ Ni namreč razločka med Judom in Grkom, kajti isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo. In res: ›Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.‹

Evangelij

Jezus zavrne skušnjavca

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,1-13)

Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha.«

Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«

Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo, in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadéneš ob kamen.« Jezus mu je odgovóril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!«

Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je za nekaj časa umaknil od njega.

 

PRVA POSTNA NEDELJA      10. 3. 2019

Godovi ta teden: v torek Gregorjevo, v četrtek  Matilda, kraljica, v petek Ludovika de Marillac, redovnica, nedelja je druga postna ali papeška – obletnica izvolitve papeža Frančiška.

Svete maše med tednom bodo vse zvečer ob 18. uri razen ponedeljka, ko bo že zjutraj ob 6,30.

V petek zvečer po maši bo izpostavljeno Najsvetejše in molitev križevega pota. V soboto po maši bo  prav tako izpostavljeno Najsvetejše za skupno in osebno molitev.

Naslednjo nedeljo bo ponovno družinska maša ob 10. uri. Povabljeni, da sodelujete s prepevanjem in dobro voljo, da k maši prinesete dobre misli za postni čas in se po njej zadržite na klepetu v prostorih pod cerkvijo. V kolikor boste v  soboto gospodinje imele kaj volje in časa, bomo v nedeljo vsi zbrani veseli kakšnega koščka peciva.

Bog povrni za marčevsko darovanje! Aprilsko darovanje bo na Veliko noč pri obeh mašah. V prvem planu je dokončna ureditev spodnjih prostorov in zakristije ob pripravi na 50 letnico posvetitve župnijske cerkve.

V torek vabljeni sodelavci/ke karitas na postno romanje na Kurešček. Odhod izpred župnišča pri Sv. Duhu bo ob 9.00 uri. Ob 10.00 uri bo sv. maša, po maši  češčenje, ki ga bo vodil stalni diakon Imre Jerebic. Sledilo bo skupno kosilo. Zaradi prevoza in kosila prosi župnik Franci Alič za čim prejšnjo prijavo.

Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane in Muzejsko društvo Škofja Loka vas vabita na predavanje o poljanskemu rojaku dr. Maksu Miklavčiču,
Predavanje bo v torek, dne 12.3.2019 ob 19:00, v dvorani Kulturnega doma v Poljanah.

V soboto bo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani od 8,30 do 18h potekalo vseslovensko srečanje očetov, mož in sinov z naslovom Srečen in uspešen?

V postu za eno uro na dan odložimo svoje elektronske naprave. Ena ura je lahko zelo malo, a naredila bo veliko spremembo. Postno akcijo »40 ur brez telefona« organizirajo Škofijski odbor za mlade Koper, Škofijska gimnazija Vipava in Zavod Katoliška mladina.

 

SVETE MAŠE

PO 11.  3.  6,30:         Za zdravje po namenu

TO 12.  3. 18,00: ++ Starši in brat Krmelj

SR 13.  3. 18,00:    + Majda Mrak, obl.  

ČE 14. 3. 18,00:    + Frančiška Železnik 

PE 15.  3. 18,00:     + Frančiška Ržek, obl. 

SO 16. 3. 18,00: ++ Starši Frlan 

NE 17. 3. 7,00:       Za župljane

                10,00:++ Starši Platiša in Petra Dolenec

1. berilo
Besede razodevajo človekovo mišljenje
Berilo iz Sirahove knjige (Sir 27,4-7)
Če tresemo rešeto, ostanejo na njem odpadki, podobno je s smetmi v človekovem govorjenju. Lončarsko posodo preizkuša peč, tako človeka preizkusimo v pogovoru z njim. Nego drevesa dokaže njegov sad, tako beseda razodene misli človekovega srca. Ne hvali moža, dokler ne spregovorí, tako namreč preizkušamo ljudi.

2. berilo
V Kristusu zmagujemo
Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,54-58)
Bratje in sestre, ko si bo to, kar je uničljivo, obleklo neuničljivost, in to, kar je umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana: Smrt je použita v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, saj veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen.

Evangelij

Aleluja
Aleluja. Žarite na svetu kakor zvezde. Držite se besede življenja. Aleluja.

Govorjenje razodeva človekovo notranjost
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,39-45)
Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata.
Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«

Oznanila
Godovi ta teden: jutri Kazimir, poljski kraljevič v sredo je pepelnica, začetek duhovne priprave na Veliko noč, v četrtek godujeta Perpetua in Felicita, mučenki, v petek Janez od Boga, redovni ustanovitelj, v soboto Frančiška Rimska, redovnica, nedelja je prva postna, goduje 40 mučencev iz Armenije,.
Svete maše med tednom bodo: jutri zvečer, v torek zjutraj, v četrtek, petek in soboto zvečer ob 18. uri. V sredo, na Pepelnico, bosta dve sveti maši: zjutraj ob 8h in zvečer ob 18h. K večerni maši vabljeni veroukarji s starši, še posebej letošnji birmanci. V petek po maši bo izpostavljeno Najsvetejše in molitev križevega pota. V soboto po maši bo prav tako izpostavljeno Najsvetejše za skupno in osebno molitev.
Ta teden bo ponovno verouk po urniku, tudi v torek. Sedmi razred ga ima ob 17. uri.
V soboto bo v Železnikih potekalo dekanijsko srečanje mladih. Ob 18. uri bo v župnijski cerkvi sv. maša, pri kateri bodo s petjem in igranjem sodelovali oratorijski animatorji in drugi mladi. Po maši se bo srečanje in druženje nadaljevalo v Kulturnem domu. Gost bo Janez Mesec, misijonar na Madagaskarju. Mladi vabljeni!
Odhod minibusa na 26. Klarin dan v Nazarje bo v petek, 8. 3., ob 17h s parkirišča pred Mercatorjem Novi svet v Škofji Loki. Povratek na isto mesto pa bo v soboto, 9. 3. okrog 16h. Prijave zbira brat Jaro na jaroslav.knezevic@rkc.si ali s SMS-om na 031/735-644. Srečanje bo potekalo pod geslom: Utihni in išči Boga, ki živi v tvojem srcu.
Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska karitas je za letošnji post pripravila štiri povabila: preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV Evrope, vabilo k poglobitvi postnega časa z molitvijo ter postni koledar.
Tokratna postna spodbuda 40 dni brez alkohola se bo začela na pepelnično sredo, 6. marca in se zaključila na veliko soboto, 20. aprila 2019. Letos nosi podnaslov »ZA odgovoren odnos do alkohola«.Geslo vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na cesti, v službi pri delu in v družbi odgovorni brez alkohola in drugih drog. Želimo si lepih odnosov, zdravja, blaginje in pravega veselja v družinah. Radi bi varno prišli na cilj in pri tem ne ogrožali drugih. Svoje delo lahko odgovorno opravljamo, le če smo zbrani in razsodni in skupaj oblikujemo navade in vzorce v družbi.
Vsak dan in vsak korak šteje! Vsak lahko sodeluje osebno, z družino, kot skupina, župnija in v postu v znamenju solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, ne uživa in ne streže alkohola. Povabljeni ste tudi na romanje, ki bo še posebej namenjeno v spodbudo vsem, ki sodelujejo v akciji 40 dni brez alkohola in v podporo vsem, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola: na Brezje – v soboto, 9. marca s pričetkom ob 10.00 s sveto mašo, ki jo bo vodil dr. Christiana Gostečnika. Po sv. maši bo predavanje dr. Christiana Gostečnika z naslovom »Kako je možno premagati vzorec zasvojenosti v družini?«. Pričevali bodo zakonski par, duhovnik in samski moški z osebno izkušnjo odvisnosti.
Preko akcije Ne pozabimo škofijske Karitas namenjajo pomoč ljudem v stiski v JV Evropi. V Gramshu v Albaniji podpiramo nakup zdravil in sanitarnega materiala za preko 1.000 oseb, ki jim sestre pomagajo v ambulanti ali pa z nego na domu ter pri opremi hiš najrevnejšim družinam. Takšno pomoč je lani prejelo 16 družin. V Srbiji Karitas pomaga preko 700 družinam s paketi s hrano in higienskimi pripomočki ter z nego starejših na domu. V BiH podpiramo delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu za dnevni obrok preko 160 oseb, pomagamo pri nakupu materiala in obnovi hiš revnim družinam ter podpiramo izvedo taborov za otroke ob pomoči mladih prostovoljcev iz Slovenije. V Makedoniji pa pomagamo 650 gospodinjstvom z osnovnimi potrebščinami in podpiramo ljudsko kuhinjo.
V letošnjem postu se želimo še posebej spremljali zgodbe današnjih staršev.
V ta namen smo na Slovenski karitas pripravili gradiva za oblikovanje svetih maš ob petkih ali drugih dneh posameznega tedna v postu z vabilom k možnosti, da osrečimo svoje srce, svojo družino, župnijo, da prižgemo lučke upanja tistim, ki so v temi, da dvignemo sklonjene glave in hromim opogumimo korak. Teme brošure pod uvodnim naslovom in spodbudo »Postni čas – Od petka do petka« se ujemajo s temami na postnem koledarju za otroke.
Na voljo bo posebej za to pripravljen križev pot današnjih staršev, ki se na svoji življenjski poti srečujejo z najrazličnejšimi križi. S križi težkih odločitev, križi neuspehov v vzgoji, odtujenih odnosov, družbe, ki obsoja, bolezni, smrti…ter delavnici za vključevanje mladih v dejavnosti Karitas ter skupaj z mladimi iskati možnost pomagati drugim.
V sodelovanju z revijo Mavrica s postnim koledarjme pripravljamo izziv za otroke, mlade in starše. Teden nasmeha, teden skupne mize, teden molitve, teden zahvaljevanja, teden odpovedi in teden tišine je priložnost, da vsak dan v tednu udejanjamo povabilo na poti do velike noči.
Knjižnica Gorenja vas vabi v svoje prostore na uro pravljic in predstavitev knjige Anje Žaberl Zajček Gal, ki bo v ponedeljek ob 17. uri.
Jutri zvečer ob 19h bo v učilnici srečanje članov ŽPS
Še ta teden se lahko prijavite na romanje v Međugorje.
V Javorjah bo šest četrtkov potekal seminar za izlitje Svetega duha. Začetek že ta teden (7. marca) po večerni sv. maši ob 18h.
V soboto ob 19. uri v povabljeni v Kulturni dom na ogled komedije Čaj za dve Toneta Partljiča.

SVETE MAŠE

PO 4 . 3. 18,00: + Jaka Jesenko
TO 5. 3. 8,15: + Marija Jesenko
SR 6. 3. 8,00: + Lenart Jesenko
18,00: + Jože Tušek, obl.
ČE 7. 3. 18,00: + Janko Jelovčan, Zakobiljek 2
PE 8. 3. 18,00: + Frančiška Benedičič, obl.
SO 9. 3. 18,00: + Frančiška Tušek
NE 10. 3. 7,00: ++ Andrej in Ana Kos
10,00: Za župljane