8. NEDELJA MED LETOM 3. 3. 2019

1. berilo
Besede razodevajo človekovo mišljenje
Berilo iz Sirahove knjige (Sir 27,4-7)
Če tresemo rešeto, ostanejo na njem odpadki, podobno je s smetmi v človekovem govorjenju. Lončarsko posodo preizkuša peč, tako človeka preizkusimo v pogovoru z njim. Nego drevesa dokaže njegov sad, tako beseda razodene misli človekovega srca. Ne hvali moža, dokler ne spregovorí, tako namreč preizkušamo ljudi.

2. berilo
V Kristusu zmagujemo
Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,54-58)
Bratje in sestre, ko si bo to, kar je uničljivo, obleklo neuničljivost, in to, kar je umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana: Smrt je použita v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, saj veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen.

Evangelij

Aleluja
Aleluja. Žarite na svetu kakor zvezde. Držite se besede življenja. Aleluja.

Govorjenje razodeva človekovo notranjost
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,39-45)
Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata.
Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«

Oznanila
Godovi ta teden: jutri Kazimir, poljski kraljevič v sredo je pepelnica, začetek duhovne priprave na Veliko noč, v četrtek godujeta Perpetua in Felicita, mučenki, v petek Janez od Boga, redovni ustanovitelj, v soboto Frančiška Rimska, redovnica, nedelja je prva postna, goduje 40 mučencev iz Armenije,.
Svete maše med tednom bodo: jutri zvečer, v torek zjutraj, v četrtek, petek in soboto zvečer ob 18. uri. V sredo, na Pepelnico, bosta dve sveti maši: zjutraj ob 8h in zvečer ob 18h. K večerni maši vabljeni veroukarji s starši, še posebej letošnji birmanci. V petek po maši bo izpostavljeno Najsvetejše in molitev križevega pota. V soboto po maši bo prav tako izpostavljeno Najsvetejše za skupno in osebno molitev.
Ta teden bo ponovno verouk po urniku, tudi v torek. Sedmi razred ga ima ob 17. uri.
V soboto bo v Železnikih potekalo dekanijsko srečanje mladih. Ob 18. uri bo v župnijski cerkvi sv. maša, pri kateri bodo s petjem in igranjem sodelovali oratorijski animatorji in drugi mladi. Po maši se bo srečanje in druženje nadaljevalo v Kulturnem domu. Gost bo Janez Mesec, misijonar na Madagaskarju. Mladi vabljeni!
Odhod minibusa na 26. Klarin dan v Nazarje bo v petek, 8. 3., ob 17h s parkirišča pred Mercatorjem Novi svet v Škofji Loki. Povratek na isto mesto pa bo v soboto, 9. 3. okrog 16h. Prijave zbira brat Jaro na jaroslav.knezevic@rkc.si ali s SMS-om na 031/735-644. Srečanje bo potekalo pod geslom: Utihni in išči Boga, ki živi v tvojem srcu.
Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska karitas je za letošnji post pripravila štiri povabila: preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV Evrope, vabilo k poglobitvi postnega časa z molitvijo ter postni koledar.
Tokratna postna spodbuda 40 dni brez alkohola se bo začela na pepelnično sredo, 6. marca in se zaključila na veliko soboto, 20. aprila 2019. Letos nosi podnaslov »ZA odgovoren odnos do alkohola«.Geslo vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na cesti, v službi pri delu in v družbi odgovorni brez alkohola in drugih drog. Želimo si lepih odnosov, zdravja, blaginje in pravega veselja v družinah. Radi bi varno prišli na cilj in pri tem ne ogrožali drugih. Svoje delo lahko odgovorno opravljamo, le če smo zbrani in razsodni in skupaj oblikujemo navade in vzorce v družbi.
Vsak dan in vsak korak šteje! Vsak lahko sodeluje osebno, z družino, kot skupina, župnija in v postu v znamenju solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, ne uživa in ne streže alkohola. Povabljeni ste tudi na romanje, ki bo še posebej namenjeno v spodbudo vsem, ki sodelujejo v akciji 40 dni brez alkohola in v podporo vsem, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola: na Brezje – v soboto, 9. marca s pričetkom ob 10.00 s sveto mašo, ki jo bo vodil dr. Christiana Gostečnika. Po sv. maši bo predavanje dr. Christiana Gostečnika z naslovom »Kako je možno premagati vzorec zasvojenosti v družini?«. Pričevali bodo zakonski par, duhovnik in samski moški z osebno izkušnjo odvisnosti.
Preko akcije Ne pozabimo škofijske Karitas namenjajo pomoč ljudem v stiski v JV Evropi. V Gramshu v Albaniji podpiramo nakup zdravil in sanitarnega materiala za preko 1.000 oseb, ki jim sestre pomagajo v ambulanti ali pa z nego na domu ter pri opremi hiš najrevnejšim družinam. Takšno pomoč je lani prejelo 16 družin. V Srbiji Karitas pomaga preko 700 družinam s paketi s hrano in higienskimi pripomočki ter z nego starejših na domu. V BiH podpiramo delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu za dnevni obrok preko 160 oseb, pomagamo pri nakupu materiala in obnovi hiš revnim družinam ter podpiramo izvedo taborov za otroke ob pomoči mladih prostovoljcev iz Slovenije. V Makedoniji pa pomagamo 650 gospodinjstvom z osnovnimi potrebščinami in podpiramo ljudsko kuhinjo.
V letošnjem postu se želimo še posebej spremljali zgodbe današnjih staršev.
V ta namen smo na Slovenski karitas pripravili gradiva za oblikovanje svetih maš ob petkih ali drugih dneh posameznega tedna v postu z vabilom k možnosti, da osrečimo svoje srce, svojo družino, župnijo, da prižgemo lučke upanja tistim, ki so v temi, da dvignemo sklonjene glave in hromim opogumimo korak. Teme brošure pod uvodnim naslovom in spodbudo »Postni čas – Od petka do petka« se ujemajo s temami na postnem koledarju za otroke.
Na voljo bo posebej za to pripravljen križev pot današnjih staršev, ki se na svoji življenjski poti srečujejo z najrazličnejšimi križi. S križi težkih odločitev, križi neuspehov v vzgoji, odtujenih odnosov, družbe, ki obsoja, bolezni, smrti…ter delavnici za vključevanje mladih v dejavnosti Karitas ter skupaj z mladimi iskati možnost pomagati drugim.
V sodelovanju z revijo Mavrica s postnim koledarjme pripravljamo izziv za otroke, mlade in starše. Teden nasmeha, teden skupne mize, teden molitve, teden zahvaljevanja, teden odpovedi in teden tišine je priložnost, da vsak dan v tednu udejanjamo povabilo na poti do velike noči.
Knjižnica Gorenja vas vabi v svoje prostore na uro pravljic in predstavitev knjige Anje Žaberl Zajček Gal, ki bo v ponedeljek ob 17. uri.
Jutri zvečer ob 19h bo v učilnici srečanje članov ŽPS
Še ta teden se lahko prijavite na romanje v Međugorje.
V Javorjah bo šest četrtkov potekal seminar za izlitje Svetega duha. Začetek že ta teden (7. marca) po večerni sv. maši ob 18h.
V soboto ob 19. uri v povabljeni v Kulturni dom na ogled komedije Čaj za dve Toneta Partljiča.

SVETE MAŠE

PO 4 . 3. 18,00: + Jaka Jesenko
TO 5. 3. 8,15: + Marija Jesenko
SR 6. 3. 8,00: + Lenart Jesenko
18,00: + Jože Tušek, obl.
ČE 7. 3. 18,00: + Janko Jelovčan, Zakobiljek 2
PE 8. 3. 18,00: + Frančiška Benedičič, obl.
SO 9. 3. 18,00: + Frančiška Tušek
NE 10. 3. 7,00: ++ Andrej in Ana Kos
10,00: Za župljane