6. nedelja med letom 17.02.2019

Božja beseda za nedeljo, 17. februarja 2019

6. nedelja med letom (leto C)

»Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Lk 6,23a)

1. berilo

Blagor človeku, ki zaupa v Boga

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 17,5-8)

Tako govorí Gospod: »Preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na bitje iz mesa, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. Je kakor suh grm v pustinji; ko pride kaj dobrega, tega ne vidi. Prebiva v izsušeni puščavi, v solnati, neobljudeni deželi.

Blagoslovljen pa mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje. Je kakor drevo, zasajeno ob vodi, ki stéza svoje korenine k potoku. Ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno; v sušnem letu ne trpi pomanjkanja in ne neha roditi sadu.«

Psalm 1

Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«

Ps 1,1-4.6

Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih,

ki ne stopa na pot grešnikov,

temveč se veseli v Gospodovi postavi

in premišljuje njegovo postavo podnevi in ponoči.

Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«

Je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah,

ki daje sad ob svojem času

in mu listje ne ovene;

karkoli dela, dobro uspeva.

Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«

Ni pa tako s krivičnimi:

so kakor pleve, ki jih veter raznaša.

Zakaj Gospod pozna pot pravičnih,

pot krivičnih pa vodi v pogubo.

Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«

2. berilo

Kristusovo vstajenje je temelj naše vere

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,12.16-20)

Bratje in sestre, če se oznanja, da je Kristus vstal od mrtvih, kako morejo nekateri izmed vas govoriti, ni vstajenja mrtvih? Če torej mrtvi ne morejo vstati, tudi Kristus ni vstal. Če pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali.

Evangelij

Lk 6,23

Aleluja

Aleluja, Razveselite se in vriskajte od sreče, govorí Gospod, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Aleluja.

Blagor ubogim, gorje bogatinom

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,17.20-26)

Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!«

 

Oznanila

 

Godovi ta teden: v četrtek Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj, v petek Sedež apostola Petra, v soboto Polikarp, škof, mučenec, nedelja je sedma med letom, za našo župnijo nedelja krstov, goduje Matija, apostol.

Svete maše ta teden bodo vse ob 17h razen ponedeljka ko bo zjutraj ob 8,15. V petek in soboto po maši bo izpostavljeno Najsvetejše za osebno in skupno molitev.

V torek ob 18,30 bo priprava za starše, ki bodo krščevali otroke v februarju.

Sklenili smo adventno akcijo Otroci za otroke. Veroukarji ste zbrali 760 EUR (lani 661  EUR), ki smo jih oddali Misijonski pisarni.

V nedeljo bo še zadnjič jutranja sveta maša ob osmi uri. Z marcem bo ponovno ob 7h zjutraj.

V soboto bo v Šubičevi hiši od 9,30 do 11,30 zanimiv seminar o ravnanju s premično in nepremično kulturno dediščino.

Za pokojnega Vinka Dolenca je bilo darovanih še 10 maš s strani sorodnikov (skupaj 27 maš)

Knjižnica Škofja Loka vabi v torek ob 19h v Kaščo na Spodnjem trgu na strokovno predavanje Matjaža Mastnaka Vrtnice kot del slovenske kulturne dediščine, v četrtek pa vabi Krajevna knjižnica Gorenja vas ob 19h v Malo dvorano Sokolskega doma na predstavitev prostovoljnega dela, bivanja in potovanja po Boliviji (J Amerika) skavtov Jureta in Nino, ki sta odšla v Bolivijo pod okriljem SKAM-a (Skupnosti katoliške mladine), znotraj programa POTA (mladinsko misijonsko prostovoljstvo) .

Poljanski romarji – kolesarji v sodelovanju s Kulturnim društvom dr. Ivan Tavčar Poljane vabijo v nedeljo, 3. marca  ob 18. uri v Kulturni dom – veroučno učilnico  na predstavitev poti  s projekcijo  z naslovom   ŽE TRETJIČ NA CAMINU.  Radi bi vam pokazali kolesarsko-romarski in duhovni utrip na tej najbolj znani romarski poti v Evropi. Vabljeni vsi, ki ste že bili na tej poti vsi, ki si želite na pot in seveda vsi, ki bi radi podoživeli naše romanje k sv. Jakobu v Compostelo.

 

SVETE MAŠE

PO 18.  2.  8,15:         Za zdravje za mlado družino

TO 19.  2. 17,00: ++ Kovšakovi Marija, Ivana in Francka

SR 20.  2. 17,00: ++ Rozinka in Janez Gantar, obl.

ČE 21.  2. 17,00:     + Milka Šubic, 4. obl.

PE 22.  2. 17,00:     + Julija Dolenec

SO 23.  2. 17,00: ++ Starši Ana in Jožef Stanonik ter

sestra Albina Ivanušič

NE 25. 2. 8,00:       Za župljane

                 10,00:   + Matija Stanonik